Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
21/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khối hoà bắc thị trấn thạch giám Điện lực Huyện Tương Dương
21/08/2022
từ 07:30 – 08:00
Na Công Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 07:30 – 08:30
Bản Bố Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 07:30 – 08:30
Hồng Thái 1 Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 08:30 – 09:30
Đỏn Chám Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 09:00 – 10
Bản Chổi Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 09:00 – 10
Đỉn Đảnh Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 09:00 – 11:20
Xóm Chợ Tri Lễ Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 10 – 11:30
UB Quế Sơn Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 10:15 – 11:20
LT Phú Phương Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 14:30 – 15:30
Bản Phạm Điện lực Huyện Quỳ Châu
21/08/2022
từ 14:30 – 15:30
Hải Lâm Điện lực Huyện Quỳ Châu
22/08/2022
từ 05:30 – 06:00
H Lợi , H Thịnh , H Phúc, H Châu , H Nhân , H Phú , H Lam , H Thắng, H Tiến , H Nhgĩa, H Thành, H Khánh , H Xuân Điện lực Huyện Hưng Nguyên
22/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 1 Nghi Trường ĐZ 480 E15.1 Điện lực Huyện Nghi Lộc
22/08/2022
từ 06:00 – 18:00
Bến Thủy Điện lực Thành phố Vinh
22/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Nghĩa Mai Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
22/08/2022
từ 18:00 – 18:30
H Lợi , H Thịnh , H Phúc, H Châu , H Nhân , H Phú , H Lam , H Thắng, H Tiến , H Nhgĩa, H Thành, H Khánh , H Xuân Điện lực Huyện Hưng Nguyên
23/08/2022
từ 05:00 – 05:30
TBA Trung Đô 1; Trung Đô 2; Trung Đô 3 ĐZ 376E15.4 (TBA khách hàng) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 05:00 – 05:30
TBA Trung Đô 4; Trung Đô 5; Trung Đô 6; Trung Đô 7 ĐZ 376E15.4 (TBA khách hàng) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 05:00 – 05:30
Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Bãi Trành Thanh Hoá Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
23/08/2022
từ 05:00 – 12:00
Bãi Trành Thanh Hoá Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
23/08/2022
từ 05:30 – 06:30
Nghi văn, Nghi Kiều Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 05:30 – 17:30
TBA Nghi Văn 11 ĐZ 376E15.4 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 05:30 – 17:30
TBA Nghi Văn 4 ĐZ 376E15.4 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 06:00 – 11:30
KH sau TBA số 3 Hưng Tiến Điện lực Huyện Hưng Nguyên
23/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 4 Nghi Trung ĐZ 480E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 06:00 – 13:00
Trường Thi, Hưng Dũng, Bến Thủy, Hưng Phúc Điện lực Thành phố Vinh
23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Nghĩa Mai Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
23/08/2022
từ 11:30 – 12:00
Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Bãi Trành Thanh Hoá Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
23/08/2022
từ 13:30 – 16:30
KH sau TBA số 2 Hưng Tiến Điện lực Huyện Hưng Nguyên
23/08/2022
từ 16:00 – 17:30
Nghi văn, Nghi Kiều Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 17:30 – 18:00
TBA Trung Đô 1; Trung Đô 2; Trung Đô 3 ĐZ 376E15.4 (TBA khách hàng) Điện lực Huyện Nghi Lộc
23/08/2022
từ 17:30 – 18:00
TBA Trung Đô 4; Trung Đô 5; Trung Đô 6; Trung Đô 7 ĐZ 376E15.4 (TBA khách hàng) Điện lực Huyện Nghi Lộc
24/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 6 Nghi Quang ĐZ 373 E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
24/08/2022
từ 06:00 – 13:00
– Các khách hàng thuộc TBA số 4 xã Hoa Sơn; TBA số 1,2,10, Đò Rồng xã Tường Sơn và các TBA thuộc xã Hùng Sơn – Huyện Anh Sơn – Nghệ An. Điện lực Huyện Anh Sơn
24/08/2022
từ 06:30 – 11:30
KH sau TBA số 1 TTHN Điện lực Huyện Hưng Nguyên
24/08/2022
từ 07:30 – 08:50
CTy Phát Lộc Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 07:30 – 08:50
TBA Tân Khánh Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Xã Tân Sơn Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 09:00 – 11:00
TBA Bơm Gò Vịm Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 09:00 – 11:00
nhà máy kem Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 13:30 – 15:30
Lử 16 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 13:30 – 15:30
TBA An Khang Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
24/08/2022
từ 13:30 – 17:00
KH sau TBA 4 Hưng Phú Điện lực Huyện Hưng Nguyên