11/08/2022
từ 05:00 – 05:30
Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Vạn Hồng, Nghi Mỹ Điện lực Huyện Nghi Lộc
11/08/2022
từ 05:00 – 07:00
TBA Bãi Giang Điện lực Huyện Nghi Lộc
11/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn bộ KH Xã Lượng , Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
11/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Toàn bộ KH, Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
11/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 5 Nghi Thiết ĐZ 373E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
11/08/2022
từ 06:30 – 07:00
Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Vạn Hồng, Nghi Mỹ Điện lực Huyện Nghi Lộc
11/08/2022
từ 07:00 – 09:00
Bệnh Viện Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
11/08/2022
từ 07:30 – 18:00
NT 1/5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
11/08/2022
từ 09:00 – 11:00
C-Ty An KHang Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
11/08/2022
từ 14:00 – 16:00
C-Ty Trang Trại Xanh Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
11/08/2022
từ 16:00 – 18:00
C-Ty TNHH MTV 1/5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
12/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn bộ KH Xã Lượng Minh , Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm Hữu Lập, Bảo Nam Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
12/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Toàn bộ KH, Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
12/08/2022
từ 05:30 – 10
TBA số 4 Nghi Quang ĐZ 373E15.8 Điện lực Huyện Nghi Lộc
12/08/2022
từ 06:30 – 09:00
TBA số 3 TT Hưng nguyên Điện lực Huyện Hưng Nguyên
12/08/2022
từ 07:00 – 09:00
C-Ty NMXLRT-NĐ Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
12/08/2022
từ 07:30 – 18:00
Nghĩa Bình 5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
12/08/2022
từ 09:00 – 11:00
Trại Lợn Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
12/08/2022
từ 14:00 – 16:00
Làng Đóng-Quang Phong Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
13/08/2022
từ 05:00 – 06:00
Các KH sử dụng điện thuộc Các xã khai sơn , vĩnh sơn , long sơn , phúc sơn và các KH cơ quan trên cung đoạn ĐZ thuộc Huyện AS – NA Điện lực Huyện Anh Sơn
13/08/2022
từ 05:00 – 10
Nghi Tân, Nghi Quang Điện lực Huyện Nghi Lộc
13/08/2022
từ 05:00 – 12:00
Các KH sử dụng điện thuộc các TBA số 1 , 2 , 3 thuộc xã phúc sơn – Huyện AS – NA Điện lực Huyện Anh Sơn
13/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn bộ KH Xã Lượng Minh, Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
13/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Toàn bộ KH, Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm, Hữu Lập, Bảo Nam, Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
13/08/2022
từ 06:00 – 12:00
TBA số 3 Nghi Kiều ĐZ 376E15.4 Điện lực Huyện Nghi Lộc
13/08/2022
từ 06:30 – 11:30
Khác hàng TBA Yên Khê 1,2,3,4,5,6,7,8 Thuộc NR Thác kèm Điện lực Huyện Con Cuông
13/08/2022
từ 07:00 – 07:50
TBA VAN PHONG VSIP Điện lực Huyện Hưng Nguyên
13/08/2022
từ 07:30 – 18:00
Nghĩa Mỹ 4 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
13/08/2022
từ 07:30 – 18:00
Nghĩa Mỹ 5 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn
13/08/2022
từ 08:00 – 08:50
TBA CTY NANOCO VINH Điện lực Huyện Hưng Nguyên
13/08/2022
từ 09:00 – 09:50
TBA PCCC Điện lực Huyện Hưng Nguyên
13/08/2022
từ 10 – 10:50
TBA Bơm số 6 Điện lực Huyện Hưng Nguyên
13/08/2022
từ 11:00 – 12:00
Các KH sử dụng điện thuộc các xã Long sơn , khai sơn , phúc sơn , Vĩnh sơn và các Kh cơ quan trên cubf đoạn Điện lực Huyện Anh Sơn
14/08/2022
từ 05:00 – 18:00
Toàn bộ KH Xã Lượng Minh , Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm Hữu Lập, Bảo Nam Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
14/08/2022
từ 05:00 – 19:00
Toàn bộ KH, Xã Lưu Kiền Huyện Tương Dương, Xã Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải,Mường Típ, Chiêu Lưu, Hữu Kiểm Hữu Lập, Bảo Nam Bảo Thắng Huyện Kỳ Sơn – Nghệ AN Điện lực Huyện Kỳ Sơn
14/08/2022
từ 05:30 – 06:00
TÂN LẠC Điện lực Huyện Quỳ Châu
14/08/2022
từ 05:30 – 15:00
MINH CHÂU Điện lực Huyện Quỳ Châu
14/08/2022
từ 05:30 – 15:00
NA XÉN Điện lực Huyện Quỳ Châu
15/08/2022
từ 07:30 – 18:00
Nghĩa Thịnh 3 Điện lực Huyện Nghĩa Đàn