21/08/2022
từ 12:02 – 16:00
TBA Đồng Sang/373E5.5 Điện lực Hạ Long
23/08/2022
từ 06:30 – 12:00
Cty Bông Mai Điện lực Móng Cái
23/08/2022
từ 06:30 – 12:00
Cty Minh Thăng Điện lực Móng Cái
23/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khu Thượng 2 Phường Tràng An Điện lực Đông Triều
24/08/2022
từ 08:00 – 10:30
Một phần Hải Yên Điện lực Móng Cái
24/08/2022
từ 08:00 – 10:30
Thôn Đam Thủy, Vị Thủy Xã Thủy An Điện lực Đông Triều
24/08/2022
từ 09:00 – 11:30
Thôn Trại Mới A- xã Bình Khê Điện lực Đông Triều
24/08/2022
từ 14:00 – 16:30
Thôn 3 Xã Nguyễn Huệ Điện lực Đông Triều
25/08/2022
từ 07:30 – 08:30
Một phần Quảng Nghĩa Điện lực Móng Cái
25/08/2022
từ 07:30 – 09:30
khu Xuân Quang- phường Yên Thọ Điện lực Đông Triều
25/08/2022
từ 07:30 – 14:00
Một phần Quảng Nghĩa Điện lực Móng Cái
25/08/2022
từ 07:30 – 14:00
Một phần Quảng Nghĩa Điện lực Móng Cái
25/08/2022
từ 09:30 – 11:30
khu Yên Lãng- phường Yên Thọ Điện lực Đông Triều
25/08/2022
từ 13:00 – 14:00
Một phần Quảng Nghĩa Điện lực Móng Cái
26/08/2022
từ 07:30 – 09:30
thôn Vĩnh Thái- xã Hồng Thái Đông Điện lực Đông Triều
26/08/2022
từ 08:00 – 09:00
Phường Kim Sơn Điện lực Đông Triều
26/08/2022
từ 08:00 – 09:00
Phường Mạo Khê Điện lực Đông Triều
26/08/2022
từ 08:00 – 09:00
xã Bình Khê Điện lực Đông Triều