10/08/2022
từ 14:30 – 16:30
Khu 3 Điện lực Cẩm Phả
10/08/2022
từ 14:30 – 16:30
Khu Diêm Thủy Điện lực Cẩm Phả
10/08/2022
từ 15:20 – 16:20
TBA Công Ty CP AN SINH /371 E5.6. Điện lực Tiên Yên
10/08/2022
từ 15:30 – 17:00
TBA Cty TNHHDV nhà hàng DHA Điện lực Hạ Long
10/08/2022
từ 15:30 – 18:30
Nam Mẫu Điện lực Uông Bí
10/08/2022
từ 16:00 – 16:40
TT Quảng Hà Điện lực Hải Hà
10/08/2022
từ 16:00 – 16:40
TT Quảng Hà Điện lực Hải Hà
11/08/2022
từ 05:30 – 17:00
Xã Tràng Lương, Thôn Quán Vuông xã Bình Khê Điện lực Đông Triều
11/08/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần Hải Hòa Điện lực Móng Cái