22/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Ấp 5 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Lê Thị Bích Vân Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Trường Tiểu học và Trung Học cơ sở Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Cao Su xã Long Giang Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 1 thị trấn Tân Châu Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn, Khu phố 3 phường I Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Dũng xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Nguyễn Thị Hoa Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Hưng xã Long Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí, Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Khu phố Long Chí, Long Trung phường Long Thành Trung Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp An Thọ xã An Cơ Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Bùng Binh xã Hưng Thuận, Ấp Sóc Lào, Bến Kinh xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Cẩm Long xã Cẩm Giang Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Khách hàng Nguyễn Thị Hát Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 6 ấp Cầu xã Tân Phong Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Hội An xã Tân Hội Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 09:00 – 12:00
Công ty TNHH thương mại – sản xuất Tân Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Nguyễn Văn Tấn Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Khách hàng Quán Ăn Gia Đình Hương Cau Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Đông xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp Phước Đức B xã Phước Đông Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Thuận Tâm xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Trạm chuyên dùng khách hàng Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 12 ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 2 ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 3 ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 4 ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 4 ấp Tân Hòa xã Tân Lập Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 5 ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Cường xã Tân Hà Điện lực Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Chánh xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Chánh xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thuận Chánh xã Lợi Thuận Điện lực Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ á