04/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp 5 xã Bàu Đồn Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Ấp An Điền (trừ tổ 3) xã An Bình Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 11:30
Ấp Nam Bến Sỏi xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh. Khu phố 4 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 1 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 16 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Tổ 5 ấp Cầu, xã Tân Phong Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thành Tây xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Thành Tây xã Thành Long Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

04/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Trường xã Hảo Đước Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 06:30 – 17:00
Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng; khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Thanh Bình B, Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu.Ấp Xóm Mới xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi Điện lực Dương Minh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Long Yên xã Long Thành Nam Điện lực Hoà Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Bình. Khu phố 2, 3 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 08:30 – 10:30
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Xuân Trường Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 10:45:00 – 11:30
Nguyễn Ngọc Phượng Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 13:30 – 14:15:00
Trường Mầm non Hoa Sen Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/08/2022
từ 14:30 – 15:30
Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Biên Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 06:30 – 17:30
Xã Truông Mít (Trừ tổ 1 và tổ 16 ấp Thuận Hòa, Thuận Phước) Điện lực Dương Minh Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

06/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Tổ 5A ấp Bình Long xã Thái Bình Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 07:30 – 11:30
Ấp Bình Phong, Bình Hòa xã Thái Bình Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình Điện lực Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 08:00 – 10:00
Doanh nghiệp Tư nhân Trung Sơn Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 3, 4, 5 thị trấn Tân Biên Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Tân Trung xã Tân Bình. Khu phố 2, 3 phường IV Điện lực Thành Phố Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi xã Tân Đông Điện lực Tân Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

06/08/2022
từ 10:15:00 – 11:15:00
CS Lê Thị Xuân Huệ Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 13:30 – 14:30
DNTN Tiến Đức Huy Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Tổ 11 ấp Thanh An xã An Bình Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 13:30 – 17:00
Ấp Long Chẩn Xã Long Vĩnh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 14:45:00 – 15:45:00
HTT Nguyễn Thành Trung Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06/08/2022
từ 16:00 – 17:00
HTT Nguyễn Thành Danh Điện lực Tân Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/08/2022
từ 06:30 – 17:00
Khu phố Lộc Tân, Lộc Tiến, Lộc Châu phường Lộc Hưng; xã Hưng Thuận Điện lực Trảng Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

07/08/2022
từ 07:00 – 17:00
Xã Phước Đông; Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, Ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước Điện lực Gò Dầu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật