14/08/2022
từ 05:00 – 06:00
Các TBA khu vực Cụm CN xã Tây Sơn Điện lực Huyện Tiền Hải
14/08/2022
từ 05:00 – 10
phường lê hồng phong Điện lực Thành phố Thái Bình
14/08/2022
từ 05:00 – 12:30
TBA Araviet Điện lực Huyện Tiền Hải
14/08/2022
từ 05:30 – 10
Xã Vũ Ninh, Vũ Hội, Vũ An và Cum Công nghiệp Vũ Ninh Điện lực Huyện Kiến Xương
14/08/2022
từ 15:00 – 17:00
TBA Bao bì Hương Sen Điện lực Thành phố Thái Bình
15/08/2022
từ 06:30 – 10:30
An Tiêm 3 Điện lực Huyện Thái Thụy
15/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Cao Mỹ Cổ Lũng Điện lực Huyện Thái Thụy