18/08/2022
từ 05:00 – 06:00
Các TBA khu vực xã Nam Hải, Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
18/08/2022
từ 05:00 – 17:00
Các TBA khu vực xã Nam Hồng, Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
18/08/2022
từ 05:30 – 07:00
Một phần CCN Đông la Điện lực Huyện Đông Hưng
18/08/2022
từ 06:00 – 11:00
1 phần KĐT Trần hưng đạo Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 06:30 – 07:30
Thôn Ngũ Đông xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 06:30 – 11:00
1 phần xã Việt Thuận Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Thôn Ngừ xã Liên Hiệp Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 07:30 – 10:30
Bơm Thái Xuyên Điện lực Huyện Thái Thụy
18/08/2022
từ 07:45 – 08:45
Thôn Ngũ Đông xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 08:20 – 09:20
TBA Hương Hoàng lộ 475E11.3 Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 09:15 – 10:15
Thôn Ái Quốc xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 09:30 – 10:30
TBA KS Kim Cương Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 10:30 – 11:30
Bơm Việt Yên xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 10:30 – 11:30
TBA K/S Kim Cương lộ 472E11.3 Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 13:30 – 14:30
TBA Siêu thị HC Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 13:30 – 14:30
Thôn Duyên Nông xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 14:00 – 17:30
Bơm Thái Dương Điện lực Huyện Thái Thụy
18/08/2022
từ 14:40 – 16:00
TBA 5 công ty Điện lực Thành phố Thái Bình
18/08/2022
từ 14:45 – 15:45
Thôn Canh Nông xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
18/08/2022
từ 15:30 – 17:00
Các TBA khu vực xã Nam Hải, Nam Hà Điện lực Huyện Tiền Hải
18/08/2022
từ 16:00 – 17:00
Thôn Việt Yên xã Điệp Nông Điện lực Huyện Hưng Hà
19/08/2022
từ 06:00 – 11:30
1 phần xã Vũ Phúc Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 08:00
TBA số 2 VLXD Tiền phong lộ 372E11.3 Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 10
1 phần xã bách thuận Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần xã Minh lãng Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần xã Minh lãng Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 11:00
1 phần đường Minh Khai Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Trần Thái Tông Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Khách hàng ĐZ 400V Vũ Hội 13 Điện lực Huyện Kiến Xương
19/08/2022
từ 07:30 – 10:30
Thái Học 2 Điện lực Huyện Thái Thụy
19/08/2022
từ 09:30 – 10:30
TBA Bê tông Hải Nam Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 13:30 – 14:30
TBA Xe đạp xe máy TB Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 14:30 – 15:30
TBA Quang Thoại Điện lực Thành phố Thái Bình
19/08/2022
từ 15:30 – 16:30
TBA CS QL 10 – Trạm 3 Điện lực Thành phố Thái Bình
20/08/2022
từ 07:00 – 08:30
1 phần đường Phan bôi Châu Điện lực Thành phố Thái Bình
20/08/2022
từ 07:00 – 11:00
AS Thụy Trường 10 Điện lực Huyện Thái Thụy
20/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần xã Đông thọ Điện lực Thành phố Thái Bình
20/08/2022
từ 07:00 – 11:30
Khách hàng ĐZ400v Vũ tây 2 Điện lực Huyện Kiến Xương
20/08/2022
từ 07:00 – 17:00
1 phần đường Đỗ Lý Khiêm Điện lực Thành phố Thái Bình
20/08/2022
từ 07:30 – 10
Sơn Cao Điện lực Huyện Thái Thụy
20/08/2022
từ 08:30 – 11:00
1 phần đường Hoàng Diệu Điện lực Thành phố Thái Bình
20/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Thụy Phúc 4 Điện lực Huyện Thái Thụy
22/08/2022
từ 06:30 – 12:00
1 phần thị trấn An Bài Điện lực Huyện Quỳnh Phụ
22/08/2022
từ 07:00 – 10:30
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy
22/08/2022
từ 07:00 – 11:00
Khu 5 Diêm Điền Điện lực Huyện Thái Thụy
22/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Lê đại Hành Điện lực Thành phố Thái Bình
22/08/2022
từ 07:00 – 11:30
1 phần đường Lý thường kiệt Điện lực Thành phố Thái Bình
22/08/2022
từ 14:00 – 17:00
Bơm Văn Hàn Điện lực Huyện Thái Thụy